Productes

Paviments i revestiments

Materials per a la construcció

Llistat de materials

  • Rajoles
  • Maó (de tot tipus)
  • Xamota
  • Làmina asfàltica, drenatge, geotèxtil
  • Impermeabilització de plats de dutxa
  • Aïllament tèrmic i acústic
  • Plaques per a cobertes
  • Plaques per a sota teula
Al magatzem de Materials Farreny, hi trobarà una gran varietat de paviments i revestiments ceràmics, a un preu assequible i competitiu.
foto1
foto1
foto1