Productes i serveis

Materials per a la construcció

El magatzem de Materials Farreny disposa de tots els materials necessaris per a la construcció, tant d'obra nova com per a la rehabilitació de vivendes i edificis. A més, comercialitza tot tipus d'eines per a la construcció.
foto-prod1-general

Llistat de materials

 • Ceràmica (bloc ceràmic, superbloc ceràmic, rajola, cèrcol)
 • Maó (maó, maó calat, totxana)
 • Xamota
 • Llinda ceràmica
 • Caixa de persiana ceràmica
 • Ciment i guix
 • Pedra natural i artificial de tot tipus
 • Envans
 • Obra vista
 • Revestiment de parets
 • Bigues
 • Teules
 • Prefabricats de formigó
 • Forjats
 • Materials per a aïllaments tèrmics i acústics
 • Formigoneres
foto-prod1-general2
foto-prod1-general3