Productes i serveis

Ferreteria

foto-prod2-general
Al magatzem de Materials Farreny, hi trobarà totes les eines de bricolatge que necessita, tant manuals com elèctriques.

Llistat de materials

 • Eines manuals
 • Material elèctric (cables, interruptors, diferencials, bateries, etc.)
 • Caixes d'eines
 • Pintura (pinzells, brotxes, pintura i complements)
 • Adhesius (cintes adhesives i cordam)
 • Protecció laboral
 • Elements de fixació
 • Nivells i medició
 • Elevadores i politges
 • Talladors de rajola
 • Discs de tall (discs de diamant, discs per tallar inox, papers abrasius, consumbibles per polidores, etc.)
 • Additius, morter i formigó
 • Segelladors
 • Tanques
 • Caixes de seguretat
 • Canalitzacions de polímer
 • Encofrats
 • Escales
 • Tubs de PVC
 • Senyalització (d'obres i carreteres)
 • Soldadura
 • Il•luminació (fanals, aplics, bombetes de baix consum, etc.)
 • Portes (corredisses, basculants, etc.)
foto-ferreteria-petit1
foto-ferreteria-petit2